Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

ноя
16
2010

Патент - це охоронний документ, який надає його власнику монопольне право на використання запатентованого об'єкта протягом встановленого строку його дії. Значення патенту важко переоцінити, адже при правильному визначенні об'єкта патентування та вдалій патентній стратегії стартапи будують свій бізнес, посередні компанії стають великими, а великі компанії стають могутніми.

Патент - це охоронний документ, який надає його власнику монопольне право на використання запатентованого об'єкта протягом встановленого строку його дії. Значення патенту важко переоцінити, адже при правильному визначенні об'єкта патентування та вдалій патентній стратегії стартапи будують свій бізнес, посередні компанії стають великими, а великі компанії стають могутніми.

Як сказав Станіслів Єжи Лец: «Якщо ти відкрив еліксир вічного життя, запатентуй його відразу ж. Або тобі нічого буде залишити спадкоємцям».

Чимало компаній, особливо закордоном, мають патентні департаменти, які відслідковують патенти галузі, патенти конкурентів та подають заявки.

Відповідно до українського та міжнародного законодавства патенти мають територіальний характер, тобто поширюються лише на територію тієї країни, в якій цей патент виданий.

Так, подавши заявку до патентного відомства України, пройшовши експертизи і отримавши патент, його власник має лише монопольне право на території України. Проте цього, як правило, недостатньо. Адже компанія не живе автономним життям і не обмежується лише національним ринком. Продукція експортується, створюються спільні іноземні підприємства, укладаються договори про міжнародне співробітництво.

Саме для цього нове технічне рішення потрібно захистити, і не тільки в своїй державі.

Існує декілька способів отримання патентної охорони закордоном:

 • подача заявки в інші держави відповідно до національного законодавства кожної держави;
 • подача міжнародної заявки на отримання патенту відповідно до Договору про патентну кооперацію;
 • подача заявок на отримання регіональних патентів.

Кожен із цих способів має свої переваги та недоліки, про які патентний повірений повинен попередити заявника та допомогти обрати правильну стратегію. Розглянемо кожен із цих способів отримання патентної охорони закордоном.

Подача національних заявок передбачає підготовку та подачу заявок до патентного відомства кожної країни, в якій потрібно отримати патентну охорону. Це, як правило, передбачає, оформлення заявки відповідно до національних вимог, на мові тієї країни, в якій витребовується охорона, сплату національних зборів.

Відповідно до Паризької конвенції з охорони промислової власності заявку на отримання патенту в іншу країну можна подати не пізніше 12 місяців з дати подачі національної заявки.

Якщо заявник бажає отримати патент наприклад лише в США та Японії, то все одно потрібно подати заявку в Україні. Більш того, подавши національну заявку, потрібно чекати 3 місяці на випадок віднесення заявленого винаходу до державної таємниці.

Подача міжнародної заявки здійснюється відповідно до Договору про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty), учасниками якого є понад 125 держав. Подача міжнародної заявки ні в якому випадку не означає, що заявник отримає «міжнародний патент» або правову охорону у всіх країнах. Процедура патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію передбачає дві фази:

 • міжнародну
 • національну.

Міжнародна фаза включає подачу міжнародної заявки, міжнародний пошук та міжнародну публікацію. За бажанням заявника на цій стадії може бути проведена міжнародна попередня експертиза з метою аналізу патентоздатності міжнародної заявки.

Після міжнародної фази патентування заявки потребує її переведення на національну фазу. Для цього потрібно протягом, як правило,  31 місяця з дати пріоритету подати заявки в ті країни, які цікавлять заявника та оплатити національні збори. Патентне відомство кожної країни розглядає заявку, проводить експертизи відповідно до національного законодавства та приймає рішення про видачу патенту або відмову у його видачі.

Слід зазначити, що законодавство кожної країни має свої особливості, наприклад, щодо патентування бізнес-методів, комп'ютерних програм тощо. Тому видача патенту в одній країні не гарантує видачу патенту в іншій.

Незважаючи на всю складність процедури, тривалість її у часі та необхідність все одно звертатись до національних патентних відомств, патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію має свої переваги. Зокрема,

 • можливість після отримання звіту про міжнародний пошук оцінити шанси на отримання патенту,
 • 18 місяців часу (порівняно з подачею заявок безпосередньо в патентні відомства) на подачу заявки до інших країн;
 • у зв'язку з міжнародною публікацією заявка стає цікавою для інвесторів та потенційних клієнтів. Багато заявників знаходять інвесторів на переведення заявки на національні фази саме завдяки міжнародній публікації.

Окрім вищевказаних способів отримання патентного захисту закордоном, є ще і так звані регіональні системи патентування. Регіональні системи патентування надають заявнику можливість шляхом подачі однієї заявки отримати патентну охорону в декількох країнах.

Так, наприклад, відповідно до Євразійської конвенції шляхом подачі однієї заявки можна отримати патент в 9 країнах — Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргистан, Молдова, Росія, Таджикістан, Туркменістан. Подача такої заявки передбачає проведення експертизи одного органу та видачі патенту, що поширюється на всі вищевказані країни.

Найбільш популярною системою регіонального патентування є отримання європейського патенту. Така процедура передбачає подачу однієї заявки, проведення експертизи Європейським патентним відомством. Проте отримання Європейського патенту не означає його автоматичне поширення на всі країни ЄС. Протягом 3 місяців з дати публікації рішення про видачу Європейського патенту заявнику потрібно здійснити національні валідації у відповідних країнах.

Отже, можливостей патентування закордоном - безліч. Головне завдання - їх правильно застосувати, оцінити всі за і проти, та заявити про свій винахід всьому світу.


Патентно-юридическая компания IPStyle специализируется на защите прав интеллектуальной собственности в Украине и зарубежом.

В комплекс услуг, предоставляемых компанией, входят:
 • поиски на тождество и сходство торговых марок, патентные поиски в Украине, России, США, ЕС и других странах;
 • регистрация торговых марок, регистрация торговых марок по Мадридской системе;
 • признание торговых марок общеизвестными;
 • патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в Украине, России, США, ЕС и других странах;
 • стратегия защиты прав интеллектуальной собственности предприятия.

Мы занимаемся как традиционными вопросами, так и теми, которые бросают вызов нашей компетенции и профессионализму.

Марія Ортинська

патентний повірений патентно-юридичної компанії IPStyle

Полезная информация