Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Актуально

май
21
2014
  • Без сумніву, найбільшим розчаруванням правоохоронної системи являється прокуратура.

Плани, принципи, порядки, традиції, такси - створили з прокуратури закритий клуб, члени якого наділяються досить значними повноваженнями (владою). Відповідно, мають вплив на чиновників, міліцію, СБУ, суди. "Розмір" впливу залежить від авторитету - вміння бути корисним у потрібний час, у певній ситуації та здатності "вирішувати питання на усіх рівнях".

Як розповідав колись старий досвідчений прокурорський працівник: "Спочатку, перших 10-15 років ти працюєш на авторитет, наступні 15 років авторитет працює на тебе. Головне, усвідомити, що вище прокуратури тільки Бог. Ми можемо майже все й своїх ображати не дозволяємо. " Тож, з твердим розумінням "всемогутності" прокуратури, в цей орган пхаються, лізуть, пробиваються, домовляються хто завгодно серед тих, хто має гроші+зв'язки. Більшість працівників прокуратури сьогодні - це діти та родичі вже "влаштованих" прокурорів, депутатів, чиновників... Звісно, існує певний незначний відсоток "простих" людей, які гарно навчалися й природнім шляхом без "блату" потрапили до прокуратури ("прості люди" зазвичай трудяться в процесуальному нагляді та/чи слідстві). "Простих людей" небагато, а ось керівництва у них достатньо, щоб спаплюжити будь-яку здорову ініціативу.

Прокурорська робота направлена на підтримання існуючого іміджу та авторитету. Прокурори фактично не визнають власних помилок. По кожній справі, яку розслідувала прокуратура, повинен бути оголошений вирок (і не має значення є законні підстави чи немає - з судом прокурор домовиться). Прокурор повинен знайти важелі впливу на міліцію, на місцеві органи виконавчої влади - це потрібно, щоб вирішувати господарські питання пов’язані з ремонтом приміщень прокуратури, забезпеченням транспортом та необхідним приладдям тощо).

Сказати, що прокурор керується законом, це нічого не сказати. Прокурор з легкістю інтерпретує Закон на свій лад з метою покращення показників та доведення "резонансних" справ. Резонанс - це найстрашніше в прокуратурі слово. Тут не так поважають закон, як бояться резонансу, контролю зверху, розголошення в пресі та звичайних надокучливих скарг.

Але для того, щоб розібратися й проаналізувати, як то кажуть, причинно-наслідкові зв’язки між прокурором, законом та резонансом, - нам потрібно зрозуміти внутрішню структуру та функції цього «органу нагляду над органами контролю».

Чисельність працівників прокуратури в Україні

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про прокуратуру» №1789-XII від 5 листопада 1991 року (далі – Закон) систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, районні в містах. У разі необхідності Генеральний прокурор України може створювати спеціалізовані прокуратури на правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур.

Штатна чисельність органів прокуратури України становить 20367 осіб.

Згідно п. 3 ст. 15 Закону Генеральний прокурор України затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє кошти на їх утримання.

На розгляді Верховної Ради знаходився законопроект від 18.12.2013 р. №3783 Про загальну чисельність органів прокуратури України. Згідно з ним загальна чисельність органів прокуратури затверджується законом. Також законопроектом пропонувалося затвердити загальну чисельність органів прокуратури України у кількості 10 000 осіб, у тому числі 8 000 прокурорів, 1000 державних службовців та 1000 службовців та працівників. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, зокрема, що відповідно до звіту Ради Європи щодо якості та ефективності функціонування судових систем країн-членів за 2010 рік, сума витрачена урядом України на прокуратуру в 2010 році становила 0,11% від ВВП, що є одним з найвищих показників серед усіх досліджених країн. Даний законопроект отримав негативний висновок комітету.

 

Загальна кількість органів прокуратури в Україні

Міські, районні, міжрайонні і прирівняні до них спеціалізовані прокуратури створюють основну ланку прокурорської системи, діючи на всій території України. Міські прокуратури функціонують в межах окремих міст обласного підпорядкування. Зараз їх кількість налічує 118.

Кількість районних прокуратур великих міст складає 87, а найбільш чисельна група прокуратур сільських районів — 430.

 

Завдання і функції прокуратури

Конституція України визначила прокуратуру України як єдину систему. Викладення основних положень про прокуратуру в окремому розділі (VII) Основного Закону України зумовлено тим, що виконання покладених на органи прокуратури функцій і повноважень є самостійним видом державної діяльності. Такий висновок підтверджують також як специфічні функції та характер діяльності прокуратури, так і принципи їх організації, єдність завдань цього незалежного централізованого державного органу. Відповідно до положень ст. 121 Конституції на прокуратуру України покладено:

• підтримання державного обвинувачення в суді;

• представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

• нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

• нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

У п. 9 розділу XV Перехідних положень Конституції вказується, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування. Ці ж самі функції прокуратури визначаються Законом України «Про прокуратуру» у редакції від 12 липня 2001 р. На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом. Це свідчить про зміщення пріоритетів діяльності прокуратури на користь захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. Наведені функції прокуратури відповідають передусім позиції формування правової держави.

Зазначені функції продубльовані в ст. 5 Закону, згідно з якою на прокуратуру покладаються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво  інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і Законом.

Визначені ст. 121 Конституції України та Законом України «Про прокуратуру» функції прокуратури України мають особливі призначення і завдання, оскільки їх виконання сприяє утвердженню законності в державі, забезпеченню конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також державних інтересів.

 

Проблематика функцій та завдань прокуратури в Україні

Одне з ключових питань щодо реформи прокуратури: до якої з гілок влади повинен належати цей орган. Треба сказати, що досвід у різних країнах Європи має відмінності. У деяких країнах міністр юстиції за посадою є прокурором (Нідерланди, Данія, Естонія, Грузія). У деяких — прокуратура повністю організаційно перебуває в системі судової влади (Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Словенія, Хорватія).

Така різниця закладена у природі функцій, які виконує прокуратура. З одного боку, прокуратура є стороною процесу в суді і представляє державу, тому функції прокуратури більше відносяться до виконавчої влади. З іншого боку, прокуратура має своїм завданням сприяти правосуддю, тому в багатьох країнах вона суміщається із судовою системою.

Робоча група, яка розробляла законопроект Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, пристала на позицію, що прокуратуру в організаційному плані та в питаннях статусу необхідно наближувати до судової гілки влади.

«Завданням прокуратури має бути сприяння здійсненню правосуддя, тому ті завдання прокуратури, які реалізуються у відриві від судів і не спрямовані на забезпечення правосуддя, стають незрозумілими», — вважає голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

Чи не найбільше дискусій викликає питання повноважень прокуратури. Це зрозуміло, адже за повноваженнями стоять ресурси.

Прокрустовим ложем, яке визначає напрямок реформи у цьому питанні, є ст. 121 Конституції України. Згідно із нею на прокуратуру покладається чотири функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Якщо найменше суперечок викликає підтримання державного обвинувачення в суді, то з іншими повноваженнями не все так просто.

При цьому частина експертів вважає, що за прокуратурою треба залишити тільки підтримання державного обвинувачення в суді, а всі інші функції — зайві. «За інші функції прокуратури, закріплені нині в Конституції (представництво інтересів особи в суді, нагляд за додержанням законності в місцях несвободи тощо), відповідають інші органи», — каже доктор юридичних наук, член-кореспондент Академії правових наук України Микола Козюбра.

Проте така позиція знаходить критику. «Якщо базовою є функція тільки виступати в суді, то тоді прокуратура як окремий орган взагалі не потрібна, бо це досить слабка, похідна функція», — вважає адвокат, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сірий. На його думку, функція кримінального переслідування не базується тільки на виступі в суді, це функція, яка починається з моменту появи підозрюваної особи.

Із цим погоджуються і в прокуратурі. «Класична функція прокуратури — функція підтримки державного обвинувачення — має бути приведена у відповідність до нового КПК, який передбачає, що вперше на теренах України з'являється постать наскрізного прокурора: він веде справу від початку і завершує підтриманням обвинувачення в суді», — стверджує заступник генерального прокурора Григорій Середа.

Експерт програми OPDAT Департаменту юстиції США Назар Федорчук розуміє роль прокурора як «юриста для слідчого». «Ця діяльність, звичайно, передбачає максимальну обізнаність у законодавстві, обізнаність із судовою практикою, зокрема практикою Європейського суду з прав людини, якої слідчий чи міліціонер знати не буде», — каже він.

Ще одне записане в Конституції повноваження — нагляд за місцями несвободи — також дискусійне. Є різні погляди — наприклад, що прокуратура повинна здійснювати нагляд за всім, що відбувається у місцях позбавлення волі, за законністю утримання осіб тощо. Проте в такій тезі закладений внутрішній конфлікт: виходить, що прокуратура, яка забезпечила «посадку» людини в місця позбавлення волі, потім наглядає, щоб її там не ображали.

Ігор Коліушко вважає, що є ефективніші механізми нагляду за додержанням прав ув'язнених, наприклад розмежування адміністрації та охорони в пенітенціарних закладах, підпорядкування охорони органам внутрішніх справ. «Якби це було реалізовано, тоді фактично відпадала б необхідність у дублюванні цих функцій з боку прокуратури», — каже він.

Тоді як реалізувати конституційне повноваження прокуратури щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах? І. Коліушко пропонує розуміти це так: у разі наявності фактів порушення законодавства як особами, які утримуються в місцях позбавлення волі, так і охоронцями цих закладів чи адміністрацією, прокуратура має повноваження розслідувати ці факти.

Наступне конституційне повноваження прокуратури — представництво в суді інтересів фізичних осіб — на практиці часто стає підставою для різних маніпуляцій. Щоб мінімізувати ризики для громадян, Комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права пропонує у своєму законопроекті, щоб прокуратура здійснювала представництво в суді лише інтересів тих фізичних осіб, які самостійно не спроможні це зробити, а уповноважені законом органи не забезпечують їм належного представництва.

Аналогічний підхід пропонується застосувати і щодо представництва в суді інтересів держави. Законом уже визначено інші органи, які забезпечують таке представництво будь-де, — чи то в адміністративній, чи то в господарській, чи то в цивільній юрисдикції. Лише тоді, коли хтось із них не справляється із цією функцією, у прокуратури з'являється можливість вступати в цей процес.

Ще одним каменем спотикання є пункт 9 перехідних положень Конституції. Згідно з ним прокуратура продовжує виконувати, відповідно до чинних законів, функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства.

Прокуратура вважає, що формою такого нагляду за додержанням та застосуванням законів є її правозахисна діяльність. «На нашу думку, в контексті процесу посилення захисту прав і свобод громадян, зокрема захисту підприємців від надмірного державного впливу, який зараз відбувається в нашій державі, ми пропонуємо визначити функції цього нагляду як правозахисну діяльність», — стверджує Григорій Середа.

Однак правозахисна діяльність прокуратури вже давно стала таким собі оксюмороном. «Є, зрештою, Уповноважений з прав людини, є правозахисні організації. Вони справді впораються із цією роботою краще, ніж прокурори», — вважає Микола Козюбра.

 

Загальний нагляд

Комплексний аналіз Конституції України та чинного законодавства свідчить, що на сьогодні закони, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, уже введені в дію, а тому подальше здійснення Прокуратурою України функції загального нагляду є неконституційним.

Пункт дев’ятий Перехідних положень Конституції України (розділу XV) тимчасово поклав на органи прокуратури додаткові повноваження до тих, які закріплені у розділі VІІ, зокрема в цьому пункті зазначалося, що прокуратура продовжує виконувати, відповідно до чинних законів, функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до введення в дію законів, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування. Свого часу питання здійснення прокуратурою функції попереднього слідства було вирішено Конституційним судом України у рішенні від 10 вересня 2008 року. Тоді положення статті 17 (слідчі прокуратури) Закону України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року №1789-XII було визнано таким, що відповідає Конституції України. При цьому у мотивувальній частині наведеного рішення зазначено: “системний аналіз чинного законодавства, що унормовує діяльність слідчих підрозділів в органах, на які покладено функцію розслідування кримінальних злочинів, свідчить про незавершеність процесу створення системи досудового слідства і реформування органів розслідування кримінальних злочинів”. Тим часом питання щодо можливості здійснення прокуратурою, відповідно до пункту 9 Перехідних положень Конституції України, функції нагляду за додержанням і застосуванням законів (далі – загальний нагляд) залишалося відкритим. На сьогодні “чинним” законом, у розумінні п. 9 Перехідних положень Конституції України, який регулює діяльність прокуратури, є Закон України “Про прокуратуру”. У ньому питанням загального нагляду присвячено низку статей, зокрема статтю 1 глави 1 розділу ІІІ (нагляд за додержанням і застосуванням законів). Однак таке законодавче забезпечення, з огляду на конституційно встановлений тимчасовий характер функції загального нагляду прокуратури, постійно викликало низку запитань та нарікань.

Спробу надати цій функції постійного статусу було зроблено у 2004 році. Тоді Верховна Рада України статтю 121 Основного Закону України доповнила пунктом 5, згідно з яким на прокуратуру України, окрім іншого, покладалося здійснення нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина, додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Однак 30 вересня 2010 року Конституційний суд України відповідний закон неконституційним. Як наслідок, цей закон втратив чинність, у тому числі втратило чинність і положення пункту п’ятого, яким було доповнено статтю 121 Конституції України. Отже, на порядку денному знову постало питання щодо можливості здійснення прокуратурою загального нагляду в сучасних умовах. Прихильники повсякчасного прокурорського нагляду стверджують, що прокуратура має продовжувати здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням законів – мовляв, закони, передбачені пунктом дев’ятим Перехідних положень Конституції, не введено в дію, а отже, і нагляд нібито – конституційно обумовлений. Після 28 червня 1996 року законодавча база України постала істотно оновленою та модернізованою. Зокрема, у сфері регулювання діяльності державних органів щодо контролю за додержанням законів було прийнято і введено в дію низку законів. Аналіз навіть неповної законодавчої бази свідчить, що на сьогодні виконано встановлені Перехідними положеннями Конституції України відкладальні умови, які дозволяли прокуратурі здійснювати функцію загального нагляду. А саме: набрали чинності закони, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням і застосуванням законів. І по суті практично будь-який закон визначає органи державної влади, закріплює їх функції та повноваження щодо здійснення контролю (нагляду) за дотриманням норм, які регулюють відносини у конкретній сфері життєдіяльності. Отже, згідно з Конституцією України, прокуратура вже давно мала припинити здійснювати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів.

(newsru.ua#sthash.mhK6XGU7.dpuf)

Полезная информация