Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

июнь
11
2010

Реєстрація знаку для товарів та послуг є важливим кроком в процесі становлення та існування компанії на ринку.

Реєстрація знаку для товарів та послуг є важливим кроком в процесі становлення та існування компанії на ринку. Незареєстрована або зареєстрована неналежним чином торгівельна марка може стати перепоною в досягненні поставленої компанією мети. Прикладів неналежного використання може бути безліч. Найпростіший з них - використання добре відомої торгівельної марки компанією, що її не створила, не зареєструвала, не просувала на ринку. В результаті цього, під добре відомою торгівельною маркою однієї компанії може використовуватися неякісна, невідповідна продукція іншої компанії, що звичайно призведе до втрати довіри та доброго імені. Як приклад, слід згадати судові справи, пов’язані з використанням однієї і тієї ж назви торгівельної марки для продукції, зареєстрованої під різними класами. В даному випадку, для оскарження неправомірного використання добре відомої торгівельної марки, необхідним є рішення Антимонопольного комітету про визнання торгівельної марки загальновідомою. Попередити та уникнути можливих проблем при використанні знаку для товарів та послуг можна зареєструвавши її відповідним до вимог законодавства чином, та отримавши охоронний документ, що буде надавати Вам, і лише Вам право використовувати і отримувати прибуток від торгівельної марки. Для правильного проведення процедури реєстрації нижче наведено рекомендації по процесу реєстрації в різних країнах.

В Україні реєстрація торгівельної марки відбувається шляхом подання необхідних документів до Українського Інституту промислової власності (Укрпатент) та сплати необхідних зборів. Розміри всіх зборів та державного мита вставлені у Постанові Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності". Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачена процедура реєстрації знаку для товарів та послуг. Проте, звичайна процедура реєстрації може тривати півтора року, оскільки законом передбачено розгляд заявок в залежності від завантаженості співробітників інституту. У разі необхідності прискорення процесу реєстрації заявнику необхідно звернутися з клопотанням до Укрпатенту з проханням прискорити строки проведення експертних оцінок знаку. За процедуру прискорення експертизи необхідно також заплатити державне мито. За погодженням директора Укрпатенту та у разі сплати необхідних державних зборів, заявку може бути розглянуто в строк 2-3 місяці. 

Реєстрація знаків для товарів і послуг за кордоном є довгим та виснажливим процесом, через необхідність частого звернення до органів реєстрації кожних окремих країн, а іноді процес реєстрації взагалі не може здійснюватися без представника-резидента (патентного повіреного). Для полегшення процедури, зменшення витрат заявника та економії часу доцільним є використання міжнародних угод та конвенції з інтелектуальної власності.

Звернемо увагу на процес реєстрації знаку для товарів та послуг за кордоном: що необхідно зробити, куди звернутися аби узаконити свої права на знак для товарів та послуг? Перш за все, необхідно знати, що Україна є членом Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків для товарів та послуг, що значно полегшує процес реєстрації, особливо, якщо це стосується декількох країн. Отже, для реєстрації міжнародної заявки необхідно звернутися до Інституту з відповідною заявою англійською чи французькою мовами. Необхідно зауважити, що інформація, зазначена в національній заявці, має відповідати інформації, вказаній в міжнародній заявці. Для того аби пришвидшити процес і усунути непорозуміння, державами-учасницями було прийнято Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Так, відповідно до протоколу, заявка на міжнародну реєстрацію може бути подана після подачі національної заявки, у шестимісячний термін, який встановлено як термін пріоритету для знаків для товарів і послуг.  Для держав, що не ратифікували Протокол, проте є учасницями договору, заявка на міжнародну реєстрацію може бути подана після одержання свідоцтва на реєстрацію. Заява подається в Укрпатент разом із документами, що підтверджують сплату міжнародного мита та державних зборів. Зазвичай, процес реєстрації триває 12-18 місяців від дати подання заявки.

Що стосується терміну пріоритету для знаків для товарів та послуг, його встановлено Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Згідно зі статею 4 будь-яка особа,  що належним чином подала заявку на товарний знак в  одній з країн-членів Конвенції, для подання заявки в інших країнах користується правом пріоритету протягом шести місяців.

Звичайно, заявник може скористатися правом реєстрації знаку для товарів і послуг, звернувшись з заявою безпосередньо в представництво Всесвітньої організації інтелектуальної власності в кожній країні. Проте, іноді для іноземців встановлено обов’язковий порядок користування послугами патентних повірених, зареєстрованих за правом держави звернення, і сам процес реєстрації може тривати довгий час (наприклад, реєстрація знаку для товарів та послуг в Німеччині становить три роки).

Серед основних проблем, з якими можуть стикатися заявники при реєстрації торгівельної марки за кордоном, це строки та питання  порядку надання документів. Перш за все, необхідно зазначити, що майже кожна країна має національне законодавство та спеціальні органи з питань інтелектуальної власності. Так, наприклад, регулюванням питань інтелектуальної власності в іноземних країнах регулюють зокрема,  Німецький Закон Про захист торгівельних знаків від 01.01.1995, Закон Китайської Народної Республіки Про торгівельні знаки від 23.08.1982, Європейський Акт про торгові знаки від 1994, Американський Акт про торгові знаки від 1881 та інші.

Для реєстрації торгівельної марки у Великій Британії, необхідно подати заявку в Патентне Відомство Сполученого Королівства Великої Британії . Ця заявка надає заявнику виключне право користування назвою торгівельної марки в межах Великої Британії, відповідно до класів товарів та послуг, зазначених у ній. Строк дії патенту - 10 років з дати подачі заявки в Патентне Відомство. Патент також надає виключне право на використання та реалізацію винаходу на території Великої Британії протягом строку дії свідоцтва. Реєстрація торгівельної марки у Великій Британії відносно довгий процес, і загалом складає шість місяців від дати подання заявки. Після схвалення заявки патентним відомством, дані заявника передаються в державний реєстр торгівельних марок.

Що стосується права Європейського Співтовариства, то 20 грудня 1993 року була заснована система охорони та захисту торгівельних марок «Торгівельна марка Співтовариства».  Зареєструвати торгівельну марку в Європейському Союзі можливо та території всіх країн-учасниць Європейського співтовариства шляхом подачі лише однієї заявки. Для реєстрації торгівельної марки  в Європейському Союзі необхідно подати офіційну заяву до Офісу по Гармонізації на внутрішньому ринку, де торгівельна марка буде зареєстрована на території кожної держави-учасниці.

Процес реєстрації торгівельної марки в Сполучених Штатах Америки здійснюється шляхом подачі заяви до Відомства США  з патентів та торгівельних марок.  Заявка на реєстрацію торгівельної марки повинна містити назву претендента, назву заявника, адресу, зображення торгівельної марки, перелік товарів та послуг, пов’язаних з торгівельною маркою. Претендент не має бути громадянином США, проте громадянин США може виступати представником претендента, якщо претендент не живе в США. Підставою для реєстрації торгівельної марки в США є намір використовувати торгівельну марку в торгівлі. Під торгівлею маються на увазі види торгівлі, що регулюються Конгресом. Перш ніж зареєструвати торгівельну марку, необхідно провести експертизу  для виявлення схожих чи тотожних торгівельних марок серед уже зареєстрованих.  Після проведення такої експертизи торгівельна марка буде опублікована в Офіційному Бюлетені, що видається Патентним Відомством США.

Таким чином, можна зауважити, що можливість правомірного використання знаків для товарів та послуг на сьогодні є важливою проблемою в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Сьогодні, законодавством України передбачено кримінальну відповідальність за порушення прав власників об’єктів інтелектуальної власності. Проте, слід пам’ятати, що захистити інтелектуальну власність можливо лише у випадку проведення юридично правильної процедури реєстрації прав на торгову марку.

 
Олександра Бородай,
юрист департаменту корпоративного права
Міжнародної юридичної фірми «Integrites»

Полезная информация