Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

июнь
30
2010

Знак для товарів і послуг, або торговельна марка це продукт інтелектуальної творчості людини. Він може бути графічним, словесним, комбінованим тощо.

Знак для товарів і послуг, або торговельна марка це продукт інтелектуальної творчості людини. Він може бути графічним, словесним, комбінованим тощо.

Основа мета торговельної марки – ідентифікувати виробника товару або послуги серед інших виробників. Надати товару або послузі неповторного, ексклюзивного «обличчя».

Торговельна марка від її створення до реєстрації та впізнання покупцями проходить досить довгий шлях. На цьому шляху безліч людей створюють імідж та інформованість щодо нього.

Часто торговельні марки починають використовувати інші компанії, користуючись вже створеним іміджем.

Чи завжди власник маже захисти торговельну марку? Напевно, що ні.

Один з таких прикладів це виключення передбачене в абзаці  четвертому  пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так наведений абзац передбачає, «Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на, некомерційне використання знака».

У даній статті йтиметься про використання знака особами, які надають однакові послуги.

Юридична особа зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг, який протягом багатьох років популяризується на ринку послуг.

Так під схожою, до торговельної марки, назвою почало діяти адвокатське об’єднання.

Однак, Закон містить виняток із загального правила щодо захисту власником знаку для товарів і послуг, а саме некомерційне використання.

За приписами статті 1 Закону України «Про адвокатуру», адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Слід зазначити, що поняття «громадське об’єднання» чинним законодавством України не визначене. У нормативних актах згадуються «громадські організації», «об’єднання громадян», «об’єднання підприємств» тощо, втім жоден з цих термінів не може бути застосований до адвокатури.

Закон України «Про об’єднання громадян» містить поняття об’єднання як добровільного громадського формування, створе¬ного на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Визнавши адвокатуру об’єднанням, законодавець характеризує її як професійне і водночас громадське. Слід зазначити, що здебільшого і раніше адвокатура розглядалась як громадська організація з огляду на притаманні таким організаціям ознаки: добровільність об’єднання громадян, єдність цілей, спільні інтереси, самоврядування, недержавний характер організації, незалежність від державних органів тощо.

Так чи інакше, з нормативних актів, можна зробити висновок, що адвокатське обрання діє без комерційної мети.

Отже, якщо таке некомерційне об’єднання діє, і використовує торговельну марку власником якої є інша юридична особи, власник знаку заборонити таке використання не може, з огляду на приписи абзацу четвертого  пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Таким чином, власник торговельної марки не має можливості захистити свій знак якщо об’єднання використовує його без комерційної мети, хоч така діяльність і буде вводити споживачів послуг в оману.

Наталія Лавренова

юрист Юридичної компанії «Правовий Альянс»

https://legalalliance.com.ua

 

Полезная информация