Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

июль
14
2010

В період з 30 квітня 2010 року по 15 червня 2010 року Національнім банком України (далі - НБУ) було прийнято ряд нормативних актів, які набирають чинності в липні 2010 року та вносять суттєві зміни у регулювання банківської діяльності в Україні.

В період з 30 квітня 2010 року по 15 червня 2010 року Національнім банком України (далі - НБУ) було прийнято ряд нормативних актів, які набирають чинності в липні 2010 року та вносять суттєві зміни у регулювання банківської діяльності в Україні.

1. 15.06.2010 р. була прийнята Постанова Правління НБУ № 280 «Про затвердження Змін до Положення про організацію операційної діяльності в банках України».  Ця Постанова  зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 липня 2010 року та набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації (за виключенням деяких положень, які набирають чинності 01.01.2011 р.).

Серед змін, що вносяться вказаною Постановою, найбільш суттєвою є доповнення до п. 1.4 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, відповідно до якого «оброблення інформації про операції (банків) та її зберігання  мають  виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці,  які/яка повинні/а фізично розташовуватися на території України». Це положення набирає чинності 01.01.2011 р.

Таким чином, з 01.01.2011 р. оброблення та зберігання інформації про операції банків на серверах, що розташовані за межами України, буде заборонено. Найбільш це нововведення стосується банків з іноземним капіталом, сервери яких розташовані за кордоном, які будуть вимушені кардинально змінювати свою політику щодо обробки та зберігання інформації.

2. 09.06.2010 р. була прийнята Постанова Правління НБУ № 273 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Ця Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.07.2010 р. та набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

Серед найбільш важливих змін, що вносяться цією Постановою, можна виділити наступні зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, яка затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р.:

(а) Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку змінюється з 10 млн. євро на 120 млн. гривень. При цьому розмір регулятивного капіталу банку не може бути меншим, ніж його статутний капітал. Банки, які на дату набрання чинності цією Постановою мають регулятивний капітал менший, ніж 120 млн. грн., зобов’язані збільшити його до цього розміру до 01.01.2012 р. Банкам, у яких розмір регулятивного капіталу менший, ніж 120 млн. грн., до часу приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність до вимог Постанови дозволено залучати вклади (депозити) від фізичних осіб (відкривати нові вкладні (депозитні) рахунки фізичним особам та поповнювати  діючі) у межах обсягу залучених  вкладів  фізичних  осіб  на дату набрання чинності вказаною Постановою.

(б) Додаються нові умови призупинення сплати процентів за субординованим боргом, зокрема такі як: (і) наявність в банку розрахункових документів, що не сплачені в строк з вини банку, та (іі) призначення тимчасової адміністрації, яке спричинене погіршенням фінансового стану банку-боржника.

(в) Змінюється порядок зарахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, до регулятивного капіталу банку. Якщо раніше  такі кошти з метою визначення розміру субординованого боргу, що має враховуватися до капіталу банку, перераховувались в гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату зарахування коштів на кореспондентський рахунок банку-боржника, то за новим порядком кошти, що залучені на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, враховуються до регулятивного капіталу банку за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, установленим на звітну дату, з урахуванням строку, що залишився до дати погашення.

г) Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ виключені з розрахунку нормативів ліквідності банку.

(д) Додані нові щомісячні форми звітності, зокрема: «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку» та «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку».

(е) З переліку квартальних форм звітності виключений звіт «Інформація про вклади фізичних осіб у банках» та доданий новий звіт «Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків».

Крім того, ця Постанова вносить зміни до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. №275, Постанови Правління НБУ від  06.08.2008 р. №228 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення  окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 р. №344, Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань, затвердженого постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №377, та до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського  законодавства,  затвердженого  постановою  Правління НБУ від  28.08.2001 р. №369.

3. 30 квітня 2010 року була прийнята Постанова Правління НБУ № 223 «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів», яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.07.2010 р. та набирає чинності з дня її офіційного опублікування (крім деяких положень, які набирають чинності 01.01.2011 р.).

Вказана Постанова затверджує нове Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням та вносить зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і  закриття  рахунків  у  національній та іноземних валютах,  затвердженої  постановою  Правління  НБУ від 12.11.2003  №  492, в частині відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів.

Відповідно до вказаної Постанови № 223 банки - члени платіжних систем, які здійснюють емісію та еквайринг спеціальних платіжних засобів, крім платіжних карток, повинні надати до 01.08.2010 р. Національному банку України повідомлення про роботу банку зі спеціальними платіжними засобами за формою, наведеною в додатку до Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням. Банки - члени платіжних систем, що здійснюють еквайрінг спеціальних платіжних засобів, повинні забезпечити до 01.08.2010 р. кодифікацію банківських автоматів самообслуговування з присвоєнням їм внутрішньобанківського реєстраційного коду згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.

Анна Погребна, партнер адвокатської компанії Arzinger

Полезная информация