Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

сен
01
2009

В Україні на сьогоднішній день існує велика кількість контролюючих органів, які мають право перевіряти суб'єктів підприємницької діяльності. Їхні повноваження встановлюються законами....

В Україні на сьогоднішній день існує велика кількість контролюючих органів, які мають право перевіряти суб'єктів підприємницької діяльності. Їхні повноваження встановлюються законами, підзаконними нормативними актами і є різні в кожного контролюючого органу підстави для проведення перевірок.

Відповідно до Указу Президента України №817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", який частково впорядкував діяльність різноманітних органів контролю, контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, є:

* - органи державної податкової служби - щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;

* - митні органи - щодо сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;

* - органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - щодо бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Вищевказані контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності лише в межах їх компетенції. Здійснення планових та позапланових виїзних перевірок із зазначених вище питань іншими державними органами забороняється.

Всі органи можна поділити на наступні категорії:

1. ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ, що покликані забезпечувати інтереси казни і наповнення бюджету:

- органи податкової служби;

- органи контрольно-ревізійної служби;

- органи соціального страхування;

Як окремий перевіряючий орган можна сюди віднести і органи Пенсійного фонду, хоча кошти Пенсійного фонду не включаються до бюджету, але враховуючи особливий статус внесків у Пенсійний фонд, органи ПФ є контролюючим органом по відношенню до цих внесків.

2. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ, що покликані забезпечувати безпеку життєдіяльності громадян:

- санітарно-епідеміологічна служба;

- державна пожежна служба;

- органи захисту прав споживачів;

- органи екологічного контролю.

3. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ, що покликані забезпечувати інтереси суспільства та держави:

- органи міліції;

- органи служби безпеки;

- органи прокуратури;

- органи митної служби.

Даний перелік однак не є вичерпним, оскільки в разі здійснення суб'єктами підприємницької діяльності різних видів провадження бізнесу, можливі й інші втручання зі сторони органів державної влади та управління, наприклад, при здійсненні робіт з підвищеною небезпекою, для чого необхідно отримувати окремий дозвіл Держнаглядохоронпраці, і відповідно Дернаглядохоронпраці має право здійснювати перевірку дотримання умов, визначених дозволом.

Якщо СПД здійснює випуск цінних паперів, то відповідна емісія реєструється в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а отже комісія може здійснювати відповідні перевірки.

Таких окремих випадків є досить багато, а отже, починаючи свій бізнес, необхідно враховувати, що кількість перевірок буде залежати від конкретної діяльності СПД.

Враховуючи великий об'єм законодавства, що регулює порядок проведення перевірок та повноваження контролюючих органів, зупинимось на найбільш важливих для суб'єктів підприємницької діяльності перевірках та компетенції перевіряючих органів.

Полезная информация