Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

авг
31
2010

Загалом зауважимо, що для надання відпустки працівнику по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, працівник повинен подати відповідна заяву. До заяви додається свідоцтво про народження дитини.

Загалом зауважимо, що для надання відпустки працівнику по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, працівник повинен подати відповідна заяву. До заяви додається свідоцтво про народження дитини.

На основі поданої заяви роботодавець видає наказ, в яком зазначається дата з якої працівник повинен вийти на роботу. В разі, якщо така дата не визначена у наказі, тоді така дата визначається шляхом вирахування трьох років саме від дати народження дитини, а не від дати подання заяви працівником чи видачі наказу про надання відпустки працівникові по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.

У тому випадку, якщо працівник не вийшов на роботу по спливу строку наданої відпустки, даний факт фіксується утвореною Комісією. Дана Комісія утворюється відповідним наказом генерального директора, за поданням начальника відділу в якому працює працівник що не вийшов на роботу.

Далі, Комісія фіксує факт відсутності на робочому місці відповідного працівника шляхом складання акту. Даний акт подається генеральному директору.

Після подання генеральному директору акту про відсутність працівника на робочому місці, генеральний директор повинен надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного пропозицію працівникові щодо надання пояснень за фактом його відсутності на робочому місці. В даному листі слід окреслити чітку дату до якої працівник повинен надіслати свої пояснення.

В той же час, генеральний директор направляє до голови створеної комісії подання щодо надання згоди на звільнення працівника. Комісія повинна розглянути відповідне подання протягом 15 календарних днів. Крім того, Комісія від свого імені повинна запросити працівника для надання пояснень по питанню його відсутності на робочому місці в порядку ст.43 КЗпП.

Після розгляду подання Комісією та за умови, якщо Комісія надасть згоду щодо звільнення працівника, генеральний директор вправі видати наказ про звільнення працівника з посади за прогул в порядку п. 4 ст. 40 КЗпП не пізніше як через місяць з дня одержання відповідної згоди.

Зауважимо, що під терміном «прогул» розуміється відсутність на роботі без поважних причин понад три години протягом робочого дня.

Ніна Булгакова

відділ кадрового аудиту порталу «Все про трудове право»

Полезная информация