Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

окт
12
2010

Адвокатський запит: теорія і практика

Усім практикуючим адвокатам рано чи пізно доведеться зустрітись з проблемою отримання необхідної інформації, без якої просто неможливо належним чином представляти інтереси клієнта. Таким чином, в пригоді стає право адвоката збирати відомості, запитувати і отримувати документи іншими словами - право на здійснення адвокатського запиту. У даній статті постараємось детально з'ясувати, якими законодавчими нормами повинен керуватись адвокат при витребуванні необхідної інформації чи документів, а також, як правильно і грамотно оформити адвокатський запит. Крім того, розглянемо проблему ненадання відповіді на адвокатський запит та шляхи її вирішення.

Отож, давайте проаналізуємо право адвоката на адвокатський запит, а також з'ясуємо, якими нормативно-правовими актами воно передбачене.

По-перше, слід звернутись до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» №2887-12, яка передбачає, що при здійсненні професійної діяльності адвокат, зокрема, має право:

  • збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема:
  • запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;
  • ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
  • отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян.

Таким чином, вказана правова норма гарантує адвокатові право збирати відомості, які можуть бути використані як докази у судових справах. Поняття докази в цивільному процесуальному кодексі України визначено в ст. 57 ЦПК України, де під поняттям докази, законодавець розуміє будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Стаття 32 ГПК України, в свою чергу, розрізняє такі види доказів - письмові і речові докази, висновки судових експертів; пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Отже, слід прийти до висновку, що до відомостей, які має право запитувати і отримувати адвокат відносяться всі вищезазначені об'єкти матеріального світу.

Наступний офіційний документ, який регламентує право адвоката на отримання необхідних відомостей, це пункт 9 Указу Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» №1240/99, який передбачає обов'язок органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, надавати безоплатно відповідні відомості та копії документів за запитами адвокатів та адвокатських об'єднань у справах, що перебувають у їх провадженні.

На думку автора статті, основним моментом який слід не оминути увагою це - гарантія права адвокатів та адвокатських об'єднань отримувати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення – безоплатно. Про безоплатність отримання такої інформації не йдеться навіть у Законі України «Про адвокатуру». Крім того, в Указі Президента досить чітко окреслюється коло осіб, які зобов'язані сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості, що дозволяє зробити висновок, хто саме нестиме відповідальність у разі неможливості реалізації права адвоката отримати відомості від того чи іншого органу державної влади або підприємства, установи, організації.

Щодо отримання адвокатом інформації в межах кримінальної справи, то її отримання регламентується п. 13 ч. 2 ст. 48 КПК України, яка передбачає, що з моменту допуску до участі у кримінальній справі захисник має право, зокрема, збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань, опитувати громадян.

Отже, слід прийти до висновку, що право на здійснення адвокатського запиту з метою отримання необхідної інформації чи відомостей у адвоката є. Однак, на законодавчому рівні відсутнє закріплення кореспондуючого обов'язку органів державної влади або підприємств, установ, організацій надавати відповіді на адвокатські запити. Тому, нерідко зустрічаються випадки ухилення від надання відповідей на адвокатський запит.

Які є способи ухилення від надання відповіді на адвокатський запит?

Насправді, способів ухилитись від надання відповіді на адвокатський запит є безліч починаючи від банальних, на кшталт, «у зв'язку з відсутністю технічної можливості виготовити копії необхідних документів, просимо особисто прибути і ознайомитись з ними» аж до таких, які використовують двояке розуміння норм Закону щодо можливості реалізації прав передбачених ст. 6 Закону України «Про адвокатуру». У даному випадку йде мова про розуміння права запитувати відомості адвокатом при здійсненні професійної діяльності. Керівники деяких підприємств та посадові особи посилаючись на цю норму вимагають у адвокатів надавати докази того, що адвокатський запит виконано при здійсненні адвокатом професійної діяльності і саме в інтересах клієнта. У підтвердження цього просять надіслати, наприклад, угоду адвоката з клієнтом про надання допомоги.

Яка відповідальність за ненадання відповіді на адвокатський запит?

Перед тим, як говорити про відповідальність, відразу потрібно зазначити, що на практиці автор не зустрічався жодного разу з фактом притягнення осіб, які не надали відповіді на адвокатський запит до будь-якого виду відповідальності.

Тому вважаю, що передбачена чинним законодавством відповідальність носить більше психологічний характер ніж практичне застосування.

Насамперед слід зазначити, що статтею 397 Кримінального Кодексу України передбачено суворі санкції за втручання в діяльність захисника чи представника особи, а саме:

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Запитуючи інформацію від державних органів, пропоную в запиті роз'яснювати статтю 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», яка гласить, що державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права: відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

Відповідно до ст. 8 цього Закону, порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, будь-якого із зазначених у статті 5 цього Закону обмежень, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи потрібно додавати до запиту копію угоди з клієнтом для підтвердження дій в інтересах останнього? Як підтвердити, що адвокат діє в інтересах клієнта надсилаючи запит?

Як вже зазначалось вище. Деякі особи при небажанні надавати відповідь на адвокатський запит, з метою затягнути час, можуть вимагати копію угоди з клієнтом в інтересах, якого зроблено запит чи інші документи, які підтверджують взаємовідносини адвоката з клієнтом.

Вважаю, що такі вимоги будуть протизаконними, і, крім того, змушуватимуть адвоката порушувати, адвокатську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру», адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків.

Очевидно, що адвокатська угода може містити перелік питань, які громадянин чи юридична особа поставили для вирішення адвокату, а також містити інші відомості, що стосуються надання адвокатської допомоги. Таким чином, надання копії такої угоди разом із адвокатським запитом може потягнути за собою розголошення адвокатської таємниці.

У такому випадку слід наголосити на ст. 10 Закону України «Про адвокатуру», де зазначаються гарантії адвокатської діяльності, зокрема, те, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.

Як ми вже з'ясували адвокатська угода з клієнтом може містити відомості, що становлять адвокатську таємницю, тому вимога надіслати договір з клієнтом є тотожною вимозі відомостей, що становлять адвокатську таємницю, а отже є протизаконною.

Протягом якого строку надається відповідь на адвокатський запит?

Враховуючи те, що жодна із перелічених норм, що мають безпосереднє відношення до діяльності адвоката прямо не встановлює термінів розгляду адвокатського запиту, вважаю за можливе у кожному конкретному випадку адвокатові самостійно визначати граничні терміни надання відповіді на свій адвокатський запит.

Підсумки. Зразок правильно оформленого адвокатського запиту.

Підсумовуючи все вищевикладене, слід прийти до висновку, що для збільшення вірогідності того, що відповідь на адвокатський запит буде надана, цей запит повинен містити повні реквізити адвоката, який робить запит, витяги з законодавства на право робити такий запит, посилання на норми законів, які передбачають покарання за ненадання відповіді, а також, при можливості, доказ того, що адвокат діє в інтересах клієнта.

Джерело: www.advokatura.lviv.ua

Полезная информация