Главная   •   О компании   •   Библиотека   •   Контакты                                          

Информ-бюро

24.07.2018
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра
05.07.2018
Отныне письма в суд направляйте по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, 03063
04.07.2018
Минздрав обновил соответствующий порядок
03.07.2018
Принят Закон, направленный на снижение стоимости кредитных ресурсов для упрощения доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к кредитам

Юридические практики

Наши партнеры

Тренінгова компанія ТАРС

Надання якісних професійних послуг з перевірки, тестування та навчання персоналу. Наші спеціалісти мають достатній досвід практичної та наукової роботи, щоб гарантувати клієнтам високу якість та ефективність наданих послуг.

Библиотека - полезная информация

дек
15
2009

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу......

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу та (або) перерви в отриманні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв'язку.....

Управління з питань соціального захисту апарату ФПУ у відповідь на звернення членів профспілок інформує про те, що відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» на період до 1 січня 2010 року введено в дію статті 24, 25 та частину другу – п'яту статті 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо надання допомоги по частковому безробіттю.

Основні положення щодо виплати допомоги по частковому безробіттю характеризуються наступним чином.

Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу та (або) перерви в отриманні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без переривання трудових відносин з причин економічного, технологічного та структурного характеру.

Перелік цих причин затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 07.02.2009 N 45 за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (наказ зареєстровано в Мінюсті 2 березня 2009 року N189/16205) за такими ознаками:

«Причинами тимчасового припинення виробництва є непередбачувані та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання замовника або виконавця, та призводять до порушення умов укладених договорів (контрактів):

- фінансова криза, економічна блокада, аварія, пожежа, масові заворушення, терористичний акт, війна, стихійне лихо (землетрус, буревій, повінь, смерч, замерзання моря, закриття морських проток, що трапляється на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження тощо);

- заборона експорту (імпорту), валютні обмеження, прийняті державними органами влади;

- заборона державними органами влади використання матеріалів, сировини, комплектуючих, що застосовувались у даному виробництві;

- інші непередбачувані та непереборні події, що відбуваються незалежно від волі і бажання підприємства та призводять до тимчасового припинення виробництва».

Умовами надання допомоги по частковому безробіттю є:

- простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (далі – цеху, дільниці), що має невідворотний та тимчасовий характер, який триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця;

- простій протягом місяця, що охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Відповідно до чинного законодавства право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, якщо працівник:

- відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

- працює на даному підприємстві за сумісництвом;

- проходить альтернативну (невійськову) службу.

Допомога по частковому безробіттю надається з першого дня простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 календарних днів протягом року. Виплата цієї допомоги працівникам здійснюється підприємством за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Розмір допомоги по частковому безробіттю встановлюється правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одночасно із затвердженням бюджету Фонду виходячи з його фінансових можливостей і не може перевищувати розміру мінімальної допомоги по безробіттю, що встановлюється правлінням Фонду для застрахованих осіб (Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 29.01.2009 N97).

Порядок фінансування виплат по частковому безробіттю встановлено наказом Міністерства праці та соціальної політики України за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Необхідно мати на увазі, що підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю раніше, ніж через рік після закінчення терміну виплати допомоги по частковому безробіттю.

https://www.fpsu.org.ua

Полезная информация